asis. Vojko Didanovič , dr. med , spec. maksilofacialni in oralni kirurg

vojko didanovič

Implantologija in oralna kirurgija

Vojko Didanovič , dr. dent. med , spec.  maksilofacialni kirurg, spec.oralni kirurg:

SPLOŠNI PODATKI
Rojen 6.3.1965 v Mariboru
Zdravnik kirurg specialist maksilofacialni kirurg, vodja operativne dejavnosti na Kliničnem oddelku za Maksilofacialno in Oralno kirurgijo, Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani.

LICENCA ZA DELO
na področju otorinolaringologije velja do 1.1.2019
na področju maksilofacialne kirurgije do 24.10.2018

USMERJENO DELOVANJE
Diagnostična obdelava in onkološka ablativna ter rekonstruktivna kirurgija v področju glave in vratu,
oskrba poškodb mehkih tkiv in skeleta glave in vratu ter
korekcija in rehabilitacija pridobljenih in prirojenih deformacij glave in vratu, ustne votline ter čeljustnic, kirurgija lateralne in sprednje lobanjske baze, endoskopska kirurgija, ultrazvok vratu, smrčanje, OSAS

PRAKTIČNE IZKUŠNJE
Na Oddelku za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo Splošne bolnišnice Maribor sem delal kot klinik-kirurg glave in vratu. Pri hospitaliziranih bolikih  smo letno naredili približno 1900 večjih operativnih posegov.
Od tega vsaj 2x tedensko večje onkološke operacije glave in vratu, ki so bile 2x mesečno kombinirane z mikrovaskularnimi rekonstrukcijami. Z rigidno osteosintezo smo oskrbeli 1-2 poškodbi obraznega skeleta tedensko.
Vsakodnevno klinično delo je obsegalo ob rutinskem ambulantem delu še reševanje urgentnih stanj v področju glave in vratu (vnetja, poškodbe, tujki, krvavitve, dihalne stiske), diagnostično obdelavo, pripravo bolnikov na posege, njih planiranje in izvedbo ter pooperativno intenzivno nego.
Ob sodelovanju na onkoloških konzilijih sem delal tudi subspecialistično onkološko in ultrazvočno ambulanto s citološkimi punkcijami.
Bil sem tutor študentom mariborske medicinske fakultete pri predmetu PBL (problem based learning), ter neposredni mentor specializantom otorinolaringologije in drugih strok med kroženjem na oddelku za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo SBM.
Od 7/97-4/05 sem kot specialist  opravil 7478 posegov pri 5180 hospitaliziranih bolnikih.
Od 5/07 sem zaposlen na Kliničnem oddelku za maksilofacialno in oralno kirurgijo kot kirurg specialist, vodja operativne dejavnosti.
Moje področje delovanja v novem okolju ostaja onkološka ablativna in rekonstruktivna kirurgija glave in vratu, oskrba poškodb ter kirurška in protetična korekcija pridobljenih in prirojenih anomalij v področju glave in vratu. Dodatno me zanima 3D planiranje rekonstruktivnih in korektivnih posegov, zobna in zobno- pretetična rehabilitacija bolnikov z obsežnimi deformacijami,  defekti oz atrofijami  v področju  čeljustnic, bolniki z obstruktivnimi težavami med spanjem (OSAS), smrčanjem.
Študentom prvega in tretjega letnika medicine in stomatologije MFLJ predavam urgentna stanja v področju glave in vratu v okviru predmeta nujna prva pomoč in študentom 5 letnika onkološko in rekonstruktivno kirurgijo glave in vratu v okviru predmeta maksilofacialna kirurgija.
Verjamem v natančno sledenje in prospektivno zbiranje podatkov kirurških bolnikov. Zato sem se že od začetkov kliničnega dela ukvarjal z zbiranjem in obdelavo podatkov o zdravljenju bolnikov z rakom glave in vratu. Ker razpoložljive podatkovne baze (tudi bolnišnične) niso ustrezale našim potrebam, sem za potrebe Oddelka za ORL&CFK SBM izdelal, na podlagi MSAccess for Windows temelječo, bazo podatkov onkoloških bolnikov. Ta je pričela delovati l. 2003. Od leta 2003 je baza dobila nekaj posodobitev, še danes pa z njeno pomočjo zbiramo podatke in sledimo bolnikom zdravljenih zaradi maligne bolezni v področju glave in vratu, na Kliničnem oddelku za Maksilofacialno in oralno kirurgijo, UKCLJ.
Zaradi uporabnosti takega načina zbiranja podatkov sem za potrebe kliničnega oddelka za MAFA UKCLJ izdelal še bazo za beleženje kirurških posegov. Žal so bolnišnične podatkovne baze prerigidne in neprilagojene za uporabno na kliničnem nivoju, zato izdelava specializiranih baz za naše potrebe ostaja nuja. Smiselno bi jih bilo kot module priključiti bolnišnični bazi.

IZOBRAZBA
1983    matura, 1. Gimnazija Bežigrad v Ljubljani
27.9.1991    diploma,  Medicinska fakulteta v Ljubljani
27.10.1992    strokovni izpit
19.6.1997    specialistični izpit iz otorinolaringologije
1.5.2004    nadzorni zdravnik, namestnik predstojnika oddelka za ORL&CFK SBM
7.5.2007    zaposlitev na Kliničnem oddelku za Oralno in Maksilofacialno kirurgijo, Klinični center, Ljubljana
21.5.2007    sodni izvedenec medicinske stroke-otorinolaringologija
1.1.2008    specializant maksilfacialne kirurgije
18.10.2011    specialistični izpit iz maksilofacialne kirurgije

ZNANJA JEZIKOV
Aktivno znanje angleščine, pasivno nemščine, francoščine, italijanščine

DODATNA IZOBRAŽEVANJA
1993    Davos, CH: AO/ASIF tečaj rigidne fiksacije z vijaki in ploščicami kranio-maksilo-facialnih poškodb
1994    Zagreb, HR: AAFPRS tečaj principov rekonstrukcije obraza
1994    Zagreb, HR: 2. meseca strokovno izpopolnjevanje iz maksilofacialne kirurgije na Kliniki za MFK
1995    Northwick Park, GB: Mikrovaskularna delavnica s praktičnimi vajami na žilah manjših od 1.0mm
1996    Zagreb, HR: 2. AAFPRS tečaj principov rekonstrukcje obraza
1996    Salzburg, A: Salzburg-Cornell seminar iz ORL področja
1996    Bled, SLO: 2. kongres otorinolaringologov Slovenije
1998    Maribor, SLO: 2. kongres Združenja kirurgov Slovenije z mednarodno udeležbo
1998    Kiel, D: Mednarodni simpozij o metastazah pri karcinomih glave in vratu
1998    Jeruzalem, Izrael: 2. mednarodni simpozij o kirurgiji glave in vratu ter   onkologiji
1998    Split, HR: 2. kongres Hrvaškega društva za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo
1998    Graz, A: 3. tečaj mikrovaskularnih rekonstrukcij v kranio-maksilofacialni kirurgiji
1999    Zagreb, HR: 1. kongres Hrvaškega društva za maksilofacialno, plastično in rekonstruktivno kirurgijo glave in vratu
1999    Bled, SLO: ESO-VIENNA tečaj ohranitvenega zdravljenja v onkologiji
1999    Maribor, SLO: Seminar o bolnišničnih okužbah
1999    Freiburg, D: Mednarodni simpozij in delavnica o naprednih mikrokirurških /implantoloških postopkih
1999    Kranjska Gora, SLO: 5. kongres endoskopske kirurgije Slovenije z mednarodno udeležbo
1999    Ljubljana, SLO: 15-urni tečaj analize preživetja
2000    Split, HR: 3. Hrvaški kongres plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije z mednarodnim sodelovanjem
2000    Ljubljana, SLO: 31. memorialni sestanek profesorja Janeza Plečnika z mednarodnim simpozijem. Epitelijski tumorji glave in vratu
2000    San Francisco, USA: 5. Mednarodna konferenca o raku glave in vratu
2001    Ljubljana, SLO: Simpozij “Kirurgija vratu”
2001    Leipzig, D: Maksilofacialni AO tečaj za zdravnike
2001    Maribor, SLO: Seminar”Elektronske predstavitve za učinkovito javno nastopanje, poučevanje in poslovno komuniciranje”
2002    Maribor, SLO: 52 urno usposabljanje “Pot k kakovostnemu vodenju v zdravstvu”
2002    Rovinj, HR: 4. Podonavska konferenca maksilofacialne in oralne kirurgije
2002    Portorož, SLO: 3. Slovenski kirurški kongres
2002    Dubrovnik/Cavtat, HR: 10.Podonavski simpozij (mednarodni otorinolaringološki kongres)
2003    Zadar, HR: 5. kongres Hrvaškega društva za maksilofacialno, plastično in rekonstruktivno kirurgijo glave in vratu
2003    Zagreb, HR: Mednarodni simpozij. Multidisciplinarni pristop k metastazam na vratu in boleznim ščitnice
2003    Davos, CH: Tečaj AO principov v kraniomaksilofacialni kirurgiji, skupaj z delavnico o biorazgradljivih materialih
2004    Zagreb, HR: 2.mednarodni simpozij. Tumorji glave in vratu. Funkcionalna in rekonstruktivna kirurgija grla ter delavnica o protetični rehabilitaciji glasu
2004    Otočec, SLO: 4. kongres otorinolaringologov Slovenije
2004    Zagreb, HR: Mednarodni tečaj obrazne plastične in rekonstrukcijske kirurgije
2004    Maribor, SLO: Mednarodni interdisciplinarni simpozij o kirurgiji lobanjske baze ob 60. letnici oddelka za ORL&CFK SBM
2004    Zagreb; HR: 6. Kongres Hrvaškega združenja za maksilofacialno, plastično in rekonstruktivno kirurgijo glave in vratu
2005    Portorož, SLO: Slovenski endoskopski kongres z mednarodno udeležbo
2005    Fulda, D: 7. Kongres europskega združenja za lobanjsjko bazo
2005    Zagreb, HR: 3. Mednarodni tečaj Multidisciplinarni pristop k karcinomom ščitnice in ustne votline
2005    Maribor, SLO: Methods and Practise of Problem-based learning
2006    Ljubljana, SLO:strokovni sestanek Aspirinska intoleranca in rhinitis
2006    Grado, IT: 11th international congress on oral cancer
2006    Malinska, Krk, HR: Meeting of Otorhinolaryngologists and Head&Neck Surgeons Alpe Adria
2006    Bled, SLO: 11th Danube Symphosium 2006 International Otorhinolaringologic Congress
2006    Graz, At:2. Grazer Schlafmedizin Workshop
2007    Milano, I:4th Biennial “International Milano Masterclass”
2007    Ferrara, I; seminar Reconstructive Surgery after Oncologic Resection of the Cranio-Maxillofacial Skeleton
2007    Ljubljana, Slo:9.strokovni seminar ZMOKS, Implantologija v splošni praksi
2008    Maribor, Tečaj endoskopske kirurgije nosu (organizacijski odbor)
2008    Zagreb, 3rd European conference on head and neck oncology
2008    San Francisco,USA:  7TH International conference on head and neck cancer
2008    Ptuj, SLO: International conference on additive technologies
2008    Radenci, SLO: 5. kongres otorinolaringologov Slovenije z mednarodno udeležbo
2008    Beograd, Srbija: 12. Congress of Serbian association of maxillofacial surgeons with international participation
2008    Brdo pri Kranju: 13 Čelešnikovi dnevi  in 10. strokovni seminar Združenja za maksilofacialno  in oralno kirurgijo Slovenije (organizacijski odbor)
2009    Ljubljana: 5. kongres Slovenskega društva za osteointegracijo
2009    Basel, CH:3rd IBRA Scientific Seminar: Small joint surgery wrist and TMJ
2009    Ljubljana: Tečej dodatnih postopkov oživljanja
2009    Ferrara: New perspectives in surgical&functional treatment of TMJ disorders
2009    Bled: Synthes CMF seminar za OP osebje
2009    Brdo pri Kranju: 11. strokovni seminar Združenja za maksilofacialno  in oralno kirurgijo Slovenije (organizacijski odbor)
2009    Zagreb, CRO: 70th anniversary of the Department of Maxillofacial and Oral Surgery, Annual meeting of the Croatian society of Maxillofacial, Plastic and Reconstructive Head and Neck Surgery, Congress of the Croatian Society of the Oral Surgery
2010    Ljubljana: Osnovni tečaj klinične prehrane za zdravnike ESPEN Life-long learning program iz klinične prehrane in metabolizma, Slovensko zdrženje za klinično prehrano
2010    Dunaj, A: 2nd AOCMF International Symposium on Orthognatic Surgery
2010    Bruges, BE: XX Congress of the European association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery
2010    Portorož, Slo: AO CMF basic principles course (national faculty)
2010    Ljubljana: Strokovno srečanje Maligni melanoma glave in vratu
2010    Ljubljana: Facial aesthetic surgery fresh cadaver course /The association of facial plastic surgeons
2010    Maribor:Hands on course in endonasal endoscopic approaches to the paranasal sinuses and skull base
2010    Brdo pri Kranju:XIV Čelešnikovi dnevi, 12. strokovni seminar ZMOKS
2010    Davos, SUI: AOCMF course-principles in craniomaxillofacial fracture management
2011    Ljubljana: Kahexia izziv sodobne medicine, simpozij SZKP
2011    Edinburgh, GB: 2th Internationl conference on cancer nutrition therapy
2011    Brdo pri Kranju: 13.strokovni seminar ZMOKS
2011    Ljubljana: XLII memorialni sestanek profesorja Janeza Plečnika
2011    Goteborg, S: Surgery and anaplastology course
2011    Split, CRO: Poremečaji disanja tijekom spavanja
2012    Ljubljana: Tečaj programske opreme Dolphin
2012    Laspalmas, ESP: XXVI congress of ICMFS
2012    Hannover, D: AOCMF advanced seminar on diagnosis and treatment concepts for maxillary tumors
2012    Dubrovnik, Cro: XXI kongres EACMFS
2012    Ljubljana, SLO: 6. kongres otorinolaringologov Slovenije z mednarodno udeležbo
2012    Portorož, SLO:  Srečanje Združenja pnevmologov Slovenije, Simpozij o motnjah dihanja v spanju.
2012    Brdo pri Kranju: XV. Čelešnikovi dnevi, Odontogene bolezni čeljustne votline
2013    Brdo pri Kranju: 15. strokovni seminar ZMOKS
2013    Ljubljana: Fellows in science. 1st International congress of Plastic surgery
2013    Arabba: Zoboski

PREDAVANJA in OBJAVE
1993    Žic R, Čizmarevič B, Didanovič V, Grošeta T. Zdravljenje zlomov obraznega seleta in spodnje čeljusti na našem oddelku v zadnjih dveh letih. Naša bolnišnica –strokovni bilten, glasilo SBM (50-letnica oddelka za orl&cfk- strokovno srečanje v sodelovanju z ORL sekcijo SZD; 10 dec 1993; Maribor) 1993; 17-26
1993    Čizmarevič B, Žic R, Didanovič V, Grošeta T, Munda A, Becner D, Žic R(jr). Our first experiences with the use of mini and micro plates in the management of fractues of the upper two thirds of the facial skeleton. Medicina 1994; 30:75-9.
1995    Becner D, Munda A, Čizmarevič B, Didanovič V. Rentgenologija v otorinolaringologiji (predavanje) 2. Pintarjevi dnevi-osrednji mednarodni simpozij 100let rentgena. Medihistorična sekcija SZD, Inštitut za zgodovino medicine, Radiološki oddelek SBM, Znanstveno društvo za zgodovino kulture Slovenije. Maribor, 10.-11. 11. 1995
1995    Munda A, Čizmarevič B, Cundrič F, Grošeta T, Didanovič V. Orbital nad nasoethmoidal fractures (vabljeno predavanje) Združenje AO/ASIF. Maxillofacial AO course; 30.8.-2.9. 1995; Ljubljana
1995    Munda A, Čizmarevič B, Cundrič F, Grošeta T, Didanovič V. Fractures of the sinus frontalis (vabljeno predavanje) Združenje AO/ASIF. Maxillofacial AO course; 30.8.-2.9. 1995; Ljubljana
1995    Čizmarevič B, Grošeta T, Becner D, Didanovič V, Munda A, Žic R. Behandlung fon frakturen der oberen zwei drittel des gesichtskelets mit rigider osteosynthese. Zbornik, Osterreichischer HNO Kongress 1995; 20.-24.9.1995; Millstatt am See.
1996    Munda A, Cundrič F, Čizmarevič B, Becner D, Rebol J, Didanovič V. Otorinolaringološka panendoskopija. Med Razgl 1996 (2. kongres otorinolaringologov Slovenije. 5.-7. 12.1996; Bled):35(suppl.6):145-9
1996    Čizmarevič B, Munda A, Didanovič V, Grošeta T, Becner D, Cundrič F, Berčič J. Področni zasevki pri tumorjih ustne votline, spodnjega žrela in grla. Med Razgl 1996 (2. kongres otorinolaringologov Slovenije. 5.-7. 12.1996; Bled):35(suppl.6):189-93
1996    Berčič J, Cundrič F, Čizmarevič, Didanovič V. Ploščatocelični karcinom spodnjega  žrela v letih 1984-1994-rezultati zdravljenja. (predavanje) 2. kongres otorinolaringologov Slovenije. 5.-7.12.1996;Bled
1996    Munda A,  Čizmarevič B, Cundrič F, Grošeta T,  Becner D, Didanovič V. Zgodnja obnovitev skeleta očnice po zlomih. Med Razgl 1996 (2. kongres otorinolaringologov Slovenije. 5.-7. 12.1996; Bled):35(suppl.6):291-5.
1996    Grošeta T, Čizmarevič B, Munda A, Becner D, Didanovič V, Cundrič F. Zlomi čelnega sinusa. Med Razgl 1996 (2. kongres otorinolaringologov Slovenije. 5.-7. 12.1996; Bled):35(suppl.6):297-303.
1997    Čizmarevič B, Munda A, Grošeta T, Didanovič V. Endoskopska obnovitev nasofrontalnega duktusa po poškodbah nazofrontalne regije. Knjiga izvlečkov. 4. Kongres endoskopske kirurgije Slovenije z mednarodno udeležbo. 13.-15.4.1997; Portorož:1997,124.
1997    Munda A, Čizmarevič B, Rebol J, Didanovič V, Becner D. Pooperativna nega po endoskopskih operacijah nosu. Knjiga izvlečkov. 4. Kongres endoskopske kirurgije Slovenije z mednarodno udeležbo. 13.-15.4.1997; Portorož:1997,129.
1997    Munda A, Čizmarevič B, Grošeta T, Becner D, Didanovič V, Cundrič F. Obnovitev skeleta očnice po zlomih. Zbornik povzetkov. 2. Slovenski oftalmološki kongres; Portorož, 11.-13.9.1997. Ljubljana: Združenje oftalmologov Slovenije, 1997:47.
1997    Čizmarevič B, Didanovič V, Munda A, Becner D, Cundrič F. Supraglottic laryngectomy: treatment results of two different operation methods. Radio Oncol 1997; 31:195-8. (International Symposium on Organ Sparing Treatment in Oncology, Ljubljana, 19.-21.6.1997
1998    Munda A, Čizmarevič B, Grošeta T, Becner D, Didanovič V, Rebol J. Die fruhzeitige wiederherstellung des orbitalskeletts nach frakturen. (predavanje) 2. Kongress der Osterreichischen Gesellschaft fur Mund, Kiefer und Gesichtschirurgie; Schladming; 14.-17.1.1998
1998    Grošeta T,Čizmarevič B, Munda A, Didanovič V, Becner D. Behandlung von frakturen des  sinus frontalis. 2. Kongress der Osterreichischen Gesellschaft fur Mund, Kiefer und Gesichtschirurgie;Schladming;14.–17.1.1998
1998    Čizmarevič B, Munda A, Didanovič V, Grošeta T,Becner D, Rebol J, Cundrič F. Cervical lymph node metastases from squamous cell carcinoma of the upper aerodigestive tract. Brit J Cancer 1998;77(suppl 1):14
1998    Munda A, Šoba E, Čizmarevič B, Didanovič V, Rebol J, Kavalar R. Extramedullary plasmacytomas of the head and neck. The international congress on malformations and rare tumors of the head and neck – an interdisciplinary approach: Congress abstract book and program. Zagreb, November 24-27, 1998. Zagreb: Dept of Otorhinolaryngology Zagreb University Clinical Hospital Centre, 1998: 36-7
1998    Didanovič V, Čizmarevič B, Munda A, Lanišnik B. Supraglotisne larigektomije pri starostnikih. V: Flis V, urednik. Knjiga povzetkov. Drugi kongres Združenja kirurgov Slovenije z mednarodno udeležbo; Maribor; 21.-23.5.1998.:Združenje kirurgov Slovenije, 1998;136
1998    Čizmarevič B, Munda A, Didanovič, Lanišnik B. Panendoscopy. It’s value as a screening method in discovering of second tumor in ENT region. The 2nd International Symposium in Israel on Head&Neck Surgery and Oncology: Program&Abstracts. Jerusalem/Israel, November 1-5 1998;142
1998    Rebol J, Munda A, Čizmarevič B, Didanovič V. Endoskopski prikaz struktura srednjeg uha. Hrvatski Medicinski Anali 1998; 22/2 (supl 2):30. ISSN 1331-0550 (Knjiga sažetaka 2. kongresa Hrvatskog društva za otorinolaringologiju i cervikofacialnu kirurgiju)
1998    Čizmarevič B, Munda A, Didanovič V, Grošeta T, Becner D. Oskrba poškodb nasofrontoorbitoetmoidnega področja. 2. Slovenski oftalmološki kongres: Zbornik referatov. Portorož, september 1997.: Združenje oftalmologov Slovenije, 1997:137-44
1998    Munda A, Čizmarevič B,  Cundrič F, Grošeta T, Becner D,Didanovič V. Obnovitev orbitalnega skeleta po zlomih. 2. Slovenski oftalmološki kongres: Zbornik referatov. Portorož, september 1997.: Združenje oftalmologov Slovenije, 1997:150-5.
1998    Čizmarevič B, Didanovič V, Lanišnik B, Munda A, Grošeta T, Becner D. Operacijska terapija karcinoma usne šupljine i orofarinksa. Naši pristupi i rekonstrukcija. Hrvatski Medicinski Anali 1998; 22/2 (supl 2):74. (Knjiga sažetaka 2. kongresa Hrvatskog društva za otorinolaringologiju i cervikofacialnu kirurgiju)
1998    Munda A, Čizmarevič B, Grošeta T, Didanovič V, Becner D, Lanišnik B. Obnova skeleta orbite poslije povrijeda. Hrvatski Medicinski Anali 1998; 22/2 (supl 2):82. (Knjiga sažetaka 2. kongresa Hrvatskog društva za otorinolaringologiju i cervikofacialnu kirurgiju)
1998    Didanovič V, Čizmarevič B, Lanišnik B, Munda A, Grošeta T, Becner D, Uglješič V. Naša iskustva sa mikrovaskularnim rekonstrukcijama u ORL području. Hrvatski Medicinski Anali 1998; 22/2 (supl 2):84. (Knjiga sažetaka 2. kongresa Hrvatskog društva za otorinolaringologiju i cervikofacialnu kirurgiju)
1998    Grošeta T, Čizmarevič B, Munda A, Becner D, Didanovič V, Rebol J. Zbrinjavanje povrijeda frontalnog sinusa. . Hrvatski Medicinski Anali 1998; 22/2 (supl 2):124. (Knjiga sažetaka 2. kongresa Hrvatskog društva za otorinolaringologiju i cervikofacialnu kirurgiju)
1998    Žic R, Čizmarevič B, Didanovič V, Lanišnik B, Munda A, Grošeta T, Becner D, Kravos A. Strana tijela ORL področja. Hrvatski Medicinski Anali 1998; 22/2 (supl 2):141. (Knjiga sažetaka 2. kongresa Hrvatskog društva za otorinolaringologiju i cervikofacialnu kirurgiju)
1998    Becner D, Munda A, Čizmarevič B, Didanovič V. Rentgenologija v otorinolaringologiji. V: Glaser E. Sto let rentgenskih žarkov skozi prizmo medicine, veterine in medikohistorikov.: Medikohistorična sekcija Slovenije SZD,
1998: 163-71.
1999    Čizmarevič B, Munda A, Didanovič V, Lanišnik B. Vrednost panendoskopije pri iskanju simultanih malignomov v ORL območju. 5. kongres endoskopske kirurgije Slovenije z mednarodno udeležbo: program. Kranjska gora, 15.-17.4.1999
1999    Munda A, Lipovšek M, Didanovič V, Čizmarevič B, Rebol J. Hondrosarkom  nosnega pretina, etmoidalnih in sfenoidalnih sinusov z razširitvijo v orbito ter endokranij. 5. kongres endoskopske kirurgije Slovenije z mednarodno udeležbo: program. Kranjska gora, 15.-17.4.1999
1999    Munda A, Lipovšek M, Didanovič V, Čizmarevič B, Rebol J. Hondrosarkom  nosnega pretina, etmoidalnih in sfenoidalnih sinusov z razširitvijo v orbito ter endokranij. Endoskopska revija 1999; 4 (8):68. (Izvlečki iz 5. kongresa endoskopske kirurgije Slovenije z mednarodno udeležbo, Kranjska gora, 15.-17.4.1999
1999    Čizmarevič B, Lanišnik B, Grošeta T, Didanovič V, Munda A. Our experience in treatment of the panfacial fractures. In:
Bochlogyros PN, ed. Mediterranean Congress of Oral and Maxillofacial Surgery. Terrasin/Italy, 16-20 June 1999. Bologna : Monduzzi Editore, 1999:37-41.
1999    Becner D, Munda A, Čizmarevič B, Grošeta T, Didanovič V, Lanišnik B. Naša iskustva sa osteosintezom niskih prijeloma procesus kondilarisa donje čeljusti. 1. Kongres Hrvatskog društva za maksilofacialnu, plastičnu i rekonstrukcijsku kirurgiju glave i vrata, Zagreb/Hrvatska, 12.-13.11.1999. (predavanje)
1999    Čizmarevič B, Grošeta T, Didanovič V, Munda A, Lanišnik B, Becner D. Naša iskustva u liječenju opsežnih povrijeda ličnog skeleta. Pozvano predavanje. 1. Kongres Hrvatskog društva za maksilofacialnu, plastičnu i rekonstrukcijsku kirurgiju glave i vrata, Zagreb/Hrvatska, 12.-13.11.1999. (predavanje)
1999    Grošeta T, Čizmarevič B, Munda A, Didanovič V, Becner D, Lanišnik B. Rekonstrukcija prednje stijenke frontalnog sinusa poslije ozlijede. 1. Kongres Hrvatskog društva za maksilofacialnu, plastičnu i rekonstrukcijsku kirurgiju glave i vrata, Zagreb/Hrvatska, 12.-13.11.1999. (predavanje)
1999    Munda A, Čizmarevič B, Grošeta T, Becner D, Didanovič V, Rebol J, Lanišnik B. Prikaz kasnih komplikacija ozljijeda čeonog predijela glave. 1. Kongres Hrvatskog društva za maksilofacialnu, plastičnu i rekonstrukcijsku kirurgiju glave i vrata, Zagreb/Hrvatska, 12.-13.11.1999. (predavanje)
1999    Didanovič V, Čizmarevič B, Lanišnik B, Grošeta T, Munda A.
Naša iskustva sa mikrovaskularnim rekonstrukcijama poslije
resekcije tumora usne šupljine i orofarinksa. 1. Kongres Hrvatskog društva za maksilofacialnu, plastičnu i rekonstrukcijsku kirurgiju glave i vrata, Zagreb/Hrvatska, 12.-13.11.1999. (predavanje)
1999    Lanišnik B, Čizmarevič B, Grošeta T, Didanovič V, Munda A Becner D. Nekrotizirajuči fasciitis glave i vrata. 1. Kongres Hrvatskog društva za maksilofacialnu, plastičnu i rekonstrukcijsku kirurgiju glave i vrata, Zagreb/Hrvatska, 12.-13.11.1999. (predavanje)
1999    Žic R, Čizmarevič B, Grošeta T, Munda A, Didanovič V, Lanišnik B, Kravos. Tujki v traheobronhialnem vejevju in požiralniku. V: Bručan A, Gričar M. Mednarodni simpozij o urgentni medicini (6;1999;Portorož). Portorož, 16.-19. junij 1999. Urgentna medicina: izbrana poglavja 5: zbornik prispevkov. Ljubljana: Slovensko združenje za urgentno medicino, 1999: 113-6.
2000    Čizmarevič B, Lanišnik B, Grošeta T. Didanovič V, Munda A, Becner D. Zdravljenje obsežnih poškodb obraznega skeleta. Med Razgl 2000; 39:161-3
2000    Žic R, Čizmarevič B, Grošeta T, Munda A, Lanišnik B, Didanovič V. Poškodbe grla. Med Razgl 2000; 39:161-3
2000    Becner D, Čizmarevič B, Grošeta T, Munda A, Didanovič V, Žic R, Lanišnik B. Zdravljenje nizkih zlomov kondilarnih nastavkov spodnje čeljusti s stabilno osteosintezo. Med Razgl 2000; 39:147-50.
2000    Munda A, Becner D, Čizmarevič B, Grošeta T, Žic R, Lanišnik B, Didanovič V. Multifragmentalni zlom nosne piramide in ukrivljen nosni pretin. Med Razg 2000;39:125-8.
2000    Munda A, Čizmarevič B, Grošeta T, Becner D, Didanovič V, Rebol J, Lanišnik B. Prikaz poznih zapletov zlomov čelnega dela glave. Med Razg 2000;39:121-4.
2000    Lanišnik B, Čizmarevič B, Didanovič V, Munda A. Nekrotizirajoči fasciitis ter globoki ognojki v področju glave in vratu. . Med Razg 2000;39:365-9.
2000    Čizmarevič B, Munda A, Lanišnik B, Didanovič V, Becner D. Subkranialni pristop do tumorjev sprednje lobanjeske baze, nosne votline in orbite. In: Proceedings: Epithelial tumors of the head and neck. XXXIst Memorial meeting for Professor
Janez Plečnik, Ljubljana, 7.-8. december, 2000. Ljubljana:Medicinska fakulteta- Inštitut za patologijo, 2000:83-5.
2000    Didanovič V, Čizmarevič B, Lanišnik B, Grošeta T, Munda A. Mikrovaskularna rekonstrukcija defektov v ORL področju-naše 4-letne izkušnje. In: Proceedings: Epithelial tumors of the head and neck. XXXIst Memorial meeting for Professor
Janez Plečnik, Ljubljana, 7.-8. december, 2000. Ljubljana:Medicinska fakulteta- Inštitut za patologijo, 2000:81-2.
2000    Didanovič V, Čizmarevič B, Lanišnik B, Grošeta T, Munda A. Mogučnost upotrebe slobodnog podlaktičnog režnja u rekonstrukciji ORL područja. Predavnje. 3. Hrvatski kongres plastične rekonstrukcijske i estetske kirurgije s međunarodnim sudjelovanjem. Split/Hrvatska, 20.-24. rujna 2000.
2000    Lanišnik B, Didanovič V, Čizmarevič B, Grošeta T, Munda A. Komplikacije kod rekonstruktivnih zahvata sa slobodnim mikrovaskularnim režnjem kod kirurgije glave i vrata. Predavnje. 3. Hrvatski kongres plastične rekonstrukcijske i estetske kirurgije s međunarodnim sudjelovanjem. Split/Hrvatska, 20.-24. rujna 2000.
2001    Čizmarevič B, Lanišnik B, Bunc G, Didanovič V, Grošeta T, Munda A. Subcranial approach to the tumors of the anterior skull base and paranasal sinuses. In: Abstract book. 3rd International interdisciplinary congress on skull base and craniofacial surgery, Interlaken/Switzerland, March 13.-16. 2001: paper No. 041.
2001    Lanišnik B, Čizmarevič B, Munda A, Didanovič V, Grošeta T, Bunc G. Management of frontobasal fractures. Skull base: an interdisciplinary approach 2001;11(suppl.2):083c. (5th European skull base society congress-presentation abstracts, Copenhagen, 15.-17.6.2001).
2001    ČizmarevičB, Lanišnik B, Didanovič V, Munda A, Bunc G. Subcranial approach to the tumors of the anterior skull base and paranasal sinuses. Skull base: an interdisciplinary approach 2001;11(suppl.2):083c. (5th European skull base society congress-presentation abstracts, Copenhagen, 15.-17.6.2001).
2001    ČizmarevičB, Lanišnik B, Didanovič V, Kramberger K. Combined therapy for oral cavity and oropharyngeal sqamous cell carcinoma:depth of invasion as a prognostic factor. Radio Oncol;35(4):255-8.
2001    ČizmarevičB, Lanišnik B, Didanovič V, Kramberger K. Surgical therapy for oral cavity and oropharyngeal squamous cell carcinoma: our experience. In: Varma AK, Roodenburg JLN (ed.). Oral oncology-Vol. Vll. Proceedings of the 7th International congress on oral cancer, April 2001; The Hague, The Netherlands. Macmillan, 2001:116-9.
2001    Čizmarevič B, Didanovič V,Lanišnik B, Munda A. Metastaze vrata – nepoznati primarni tumor. (Vabljeno predavanje; zbornik izšel v elektronski obliki). V: Head&Neck 2001-“Metastaze vrata”:tečaj poslijediplomske nastave. Slavonski Brod, 19.svibnja 2001: 70-3.
2001    Lanišnik B, Čizmarevič B, Didanovič V, Grošeta T. Management of frontobasal fractures. In: Abstract book. 3rd International interdisciplinary congress on skull base and craniofacial surgery, Interlaken/Switzerland, March 13.-16. 2001: paper No. 188.
2001    ČizmarevičB, Lanišnik B, Didanovič V, Kramberger K.
Combined therapy for oral cavity and oropharyngeal squamous cell carcinoma: Depth of invasion as prognostic factor. Radiol Oncol 2001;35(4):255-8.
2001    ČizmarevičB, Lanišnik B, Didanovič V, Kramberger K. Surgical therapy for oral cavity and oropharyngeal squamous cell carcinoma: our experience. Oral Oncol 2001;37(suppl.1): S20(0-18) (Abstracts of the 7th Internationa congress on oral cancer, 22-26 April 2001, The Hague, The Netherlands). IF=1,690 (SCI 2000)
2002    Čizmarevič B, Lanišnik B, Didanovič V, Munda A. Kirurško zdravljenje malignih tumorjev ustne votline in orofarinksa. V: knjiga povzetkov. 3. kongres Kirurgov Slovenije; Portorož; 22.-25.5.2002.
2002    Lanišnik B, Čizmarevič B, Grošeta T, Didanovič V, Bunc G, Munda A. Oskrba frontobazalnih poškodb. V: knjiga povzetkov. 3. kongres Kirurgov Slovenije; Portorož; 22.-25.5.2002.
2002    Didanovič V, Čizmarevič B, Lanišnik B, Rebol J, Munda A. Analiza zdravljenja sprememb v parotidni žlezi na oddelku za ORL&CFK SBM med 7/1997 in 7/2002. V: knjiga povzetkov. 3. kongres Kirurgov Slovenije; Portorož; 22.-25.5.2002.
2002    Munda A, Becner D, Čizmarevič B, Grošeta T, Žic R,  Lanišnik B, Didanovič V. Deviated nasal septum and multifragmental fractures of the nasal pyramid. In: Abstract book.4. International Danubious Conference on Maxillofacial and Oral Surgery, April 25-27th 2002, Rovinj, Croatia.
2002    Lanišnik B, Čizmarevič B, Grošeta T, Didanovič V, Bunc G, Munda A. Management of the frontobasal fractures. In: Abstract book.4. International Danubious Conference on Maxillofacial and Oral Surgery, April 25-27th 2002, Rovinj, Croatia.
2002    Čizmarevič B, Lanišnik B,  Grošeta T, Didanovič V, Munda A. Our experience in the treatment of the panfacial fractures. In: Abstract book.4. International Danubious Conference on Maxillofacial and Oral Surgery, April 25-27th 2002, Rovinj, Croatia.
2002    Didanovič V, Čizmarevič B, Lanišnik B, Rebol J, Munda A.Surgery of the parotid gland tumors. In: Abstract book.4. International Danubious Conference on Maxillofacial and Oral Surgery, April 25-27th 2002, Rovinj, Croatia.
2003    Didanovič V.
Rak glave in vratu. Predavanje. Slovensko društvo za boj proti raku. 14.4.2003, Maribor.
2003    ČizmarevičB, Lanišnik B, Didanovič V, Kramberger K.
Dubina invazije kao prognostični faktor u karcinoma usne šupljine i orofarinksa. (Vabljeno predavanje) 3. kongres hrvatskog društva za otorinolaringologiju i cervikofacialnu kirurgiju, 21-24.svibanj 2003, Plitvice, Hrvatska.
2003    Lanišnik B, ČizmarevičB, Didanovič V.
Kirurgija tumora i upala parafaringealnog prostora. 3. kongres hrvatskog društva za otorinolaringologiju i cervikofacialnu kirurgiju, 21-24. svibanj 2003, Plitvice, Hrvatska.
2003    Didanovič V.
Prikaz nekaterih obnovitvenih posegov po ekscizijah kožnih tumorjev. 20. strokovno srečanje Združenja otorinolaringologov SZD, 30.5.2003, Maribor
2003    Didanovič V, Lanišnik B, Čizmarevič B.
Regionalne metastaze kod malignih tumora velikih slinovnica. 5. kongres hrvatskog društva za maksilofacialnu, plastičnu i rekonstruktivnu kirurgiju glave i vrata. 13.-15.11.2003, Zadar, Hrvatska
2003    Didanovič V, Lanišnik B, Čizmarevič B.
Mikrovaskularne rekonstrukcije obraza poslije resekcije malignih kožnih tumora. V: knjiga povzetkov. 5. kongres hrvatskog društva za maksilofacialnu, plastičnu i rekonstruktivnu kirurgiju glave i vrata. 13.-15.11.2003, Zadar, Hrvatska
2003    Lanišnik B, Didanovič V, Čizmarevič B.
Principi resekcije recidivantnih nemelanomskih kožnih tumora lica. V: knjiga povzetkov. 5. kongres hrvatskog društva za maksilofacialnu, plastičnu i rekonstruktivnu kirurgiju glave i vrata. 13.-15.11.2003, Zadar, Hrvatska
2003    Lanišnik B, Didanovič V, Čizmarevič B.
Principi kirurgije parafaringealnog prostora i lateralne lubanjske baze. V: knjiga povzetkov. 5. kongres hrvatskog društva za maksilofacialnu, plastičnu i rekonstruktivnu kirurgiju glave i vrata. 13.-15.11.2003, Zadar, Hrvatska
2004    Didanovič V, Lanišnik B, Čizmarevič B, Munda A. Mikrovaskularne rekonstrukcije na Oddelku za ORL&CFK SB Maribor. Predavanje. 4. kongres Otorinolaringologov Slovenije. 27.-29. Maj 2004, Otočec, Slovenija
2004    Lanišnik B, Didanovič V, Čizmarevič B.
Pregled zapletov mikrovaskularnih zapletov rekonstrukcij po kirurškem zdravljenju malignomov v ORL področju. V:Med Razgl 2004;43:S3:133-137
2004    ČizmarevičB, Didanovič V, Lanišnik B.
Primarno kirurško zdravljenje napredovalih malignih tumorjev nosne votline in obnosnih votlin. V: Med Razgl 2004;43:S3:139-143.
2004    Lanišnik B, Jeličić M, Didanovič V, Čizmarevič B.
Analiza kakovosti življenja bolnikov po resekciji tumorjev ustne votline in orofarinksa. Predavanje. 4. kongres Otorinolaringologov Slovenije. 27.-29. Maj 2004, Otočec, Slovenija
2004    Lanišnik B, Didanovič V.
Akutni invazivni aspergilozni rinosinusitis pri bolnici z akutno mieloično levkemijo. V:Med Razgl 2004;43:S3:187-190.
2004    Didanovič V, Lanišnik B, Čizmarevič B, Munda A.
Onkobaza-računalniška podatkovna baza onkoloških bolnikov oddelka za Otorinolaringologijo in Cervikofacialno kirurgijo Učne bolnišnice Maribor. V: Med Razgl 2004;43:S3:323-326.
2004    Čizmarevič B, Žargi M, Lanišnik B, Didanovič V. Sentinel lymph node in patients with oral cavity and oropharyngeal carcinoma; first experience with frozen section.

Poster na evropskem maksilofacialnem kongresu v Franciji. September 2004. J cranio-maxillo-facial surg, 2004, vol 23, suppl 1, str 227.
2004    Didanovič V: Transfacial approaches to the anterior and medial cranial base.  Predavanje. Mednarodni interdisciplinarni simpozij o kirurgiji lobanjske baze organiziran v okviru praznovanja 60. letnice oddelka za ORL&CFK SBM
2004    Lanišnik B, Didanovič V, Čizmarevič B: Overwiev of the complications of microvascular reconstruction in the surgical treatment of malignant tumors of the head and neck. Predavanje. In: knjiga abstraktov VI. Congress of the Croatian Society of Maxillofacial, Plastic and Reconstrucitve Head and Neck Surgery. 11.-13.11. 2004, Zagreb, Hrvatska
2004    Lanisnik B, Didanovic V, Cizmarevic B: First brancihal cleft anomaly, a case for misdiagnosis. Wien Klin Wochenschr. 2004;116 Suppl 2:72-4.
2004    Cizamrevic B, Lanisnik B, Didanovic V, Kavalar R: Solitary fibrous tumor of the parapharyngeal space. Wien Klin Wochenschr. 2004; 116 Suppl 2:68-71.
2005    Lanišnik B, Didanovič V: Kirurgija lobanjskega dna. V: ISIS 2004;14/2:128-131.
2005    Čizmarevič B, Lanišnik B, Didanovič V: Results of sentinel node examination with frozen section in patients with oral cavity and oropharyngeal carcinoma. Predavanje. V: knjiga abstraktov 10TH International congress on oral cancer. 19-24.4. 2005, Kreta, Greece. Oral oncol, suppl, 2005, vol. 1, No. 1, str 89-90.
2005    Didanovič V, Lanišnik B: Zdravljenje nosne polipoze na oddelku za ORL&CFK SBM. Predavanje.V: knjiga izvlečkov 8. kongresa endoskopske kirurgije Slovenije; str 64, abs No 56. Endoscopic Rev, Vol.10, No. 23, May 2005.
2005    Lanišnik B, Didanovič V: Meningoencefalokela kot vzrok rinolikvoreje, prikaz primera. Predavanje.V: knjiga izvlečkov 8.kongresa endoskopske kirurgije Slovenije; str 66, abs No 59. Endoscopic Rev, Vol.10, No.23,May 2005.
2005    Lanišnik B, Čizmarevič B, Didanovič V: Reconstruction of the anterior and lateral cranial base after transfacial and subcranial approach for recurrent nonmelanotic skin cancer. Predavanje.V: Skull Base, vol 15, suppl 2, 2005, abs No 063, str 18.
2005    Rebol J, Milojkovič V, Didanovič V: Side – to- end hypoglossal-facial anastomosis via transposition of the intratemporal facial nerve. Predavanje. V: Skull Base, vol 15, suppl 2, 2005, abs No 150, str 43.
2005    Didanovič V, Lanišnik B: Microvascular reconstruction of surgical defects in oral cavity cancer: results and complications. Vabljeno predavanje. 3rd International Course Multidisciplinary Approach on Thyroid Gland and Oral Cavity Carcinoma. 1-3 sept 2005. Zagreb, Hrvaška
2005    Rebol J, Didanovič V, Milojković V: Neki aspekti u kirurgiji I rekonstrukciji ličnog živca. Predavanje. Stručni skup u čast 50 godina postajanja I rada katedre I klinike za otorinolaringologiju I kirurgiju glave I vrata medicinskog fakulteta, sveučilišta u Rijeci, 23. sept 2005, Istarske toplice, Hrvaška
2005    Lanišnik B, Didanovič V, Ravnik J: Microendoscopic management of the CSF leak and meningoencephalocele. Predavanje. Stručni skup u čast 50 godina postajanja I rada katedre I klinike za otorinolaringologiju I kirurgiju glave I vrata medicinskog fakulteta, sveučilišta u Rijeci, 23. sept 2005, Istarske toplice, Hrvaška
2005    Pernat C, Urlep D, Didanovič V: Improvisation of enteral access with percutaneous endoscopic gastrostomy: a case report. V: World congress of gastroenterology 2005, Montreal, Canada, September 10-14 2005. Abstracts. Global goals in gastroenterology: expanding horizons in the 21 century. The Canadian journal of gastroenterology, Supplement C, Vol. 19.
2005    Pernat C, Urlep D, Didanovič V. Unusual comlication in insertion of percutaneous endoscopic gastrostomy. V: Knjiga sažetaka. Zagreb. Hrvatsko gastroenterološko društvo, 2006, str 53-54.
2006    Rebol J, Milojkovic V, Didanovic V: Side-to-end hypoglossal-facial anastomosis via transposition of the intratemporal facial nerve. Acta Neurochir (Wien). 2006 Feb 23.
2006    Didanovic V, Lanisnik B, Cizmarevic B: How to improve results in microvascular surgery. 11th international congress on oral cancer, 14-17 May 2006, Grado, It.
2006    Didanovic V, Lanisnik B, Cizmarevic B: Perioperative complications and selection of the patients for microvascular surgery. Meeting of otorhinolaringologysts and head and neck surgeons Alpe Adria. 19-20th  May 2005, Malinska, Krk, Croatia.
2006    Lanišnik B, Didanovič V, Draf W:MICROENDOSCOPIC MANAGEMENT OF THE ANTERIOR SKULL BASE DEFECTS. 11th Danube Symposium. International Otorhynolarynogological Congress. 27th-30th September 2006, Bled, Slovenia.
2006    Didanovič V, Lanišnik B, Ravnik J: INTRACRANIAL NASAL DERMOID SINUS CYST-PRESENTATION OF THE CASE. 11th Danube Symposium. International Otorhynolarynogological Congress. 27th-30th September 2006, Bled, Slovenia.
2006    Lanišnik B,  Didanovič V, Čizmarevič B:MULTIMODALITY TREATMENT FOR ADVANCED ORAL CAVITY AND OROPHARYNGREAL CANCER: WHEN AND HOW MUCH?
11th Danube Symposium. International Otorhynolarynogological Congress. 27th-30th September 2006, Bled, Slovenia.
2006    Didanovič V, Lanišnik B, Čizmarevič B:RADIAL FOREARM FLAP FOR THE RECONSTRUCTION OF THE PHARYNGEAL CANAL. 11th Danube Symposium. International Otorhynolarynogological Congress. 27th-30th September 2006, Bled, Slovenia.
2007    Cizmarevic B,Lanisnik B,Didanovic V: Senitnel lymph node detection in the surgical treatment of oral cavity and oropharyngeal carcinomas. Poster. The First World Congress of the IAOO, May 17-20, 2007, Amsterdam, Netherlands
2007    Lanisnik B, Didanovic V: Sphenoclival Intraosseus Lipoma: Case report and literature review. Skull Basse 2007;17:211-214. DOI:10.1055/s-2007-977462
2007    Lanisnik B, Didanovic V, Cizmarevic B: Short and long term results of the surgical management of frontobasal fractures. Predavanje. 8th European skull base society congress and 15th German skull base society congress, Prague, Czech Republic, 2-5 May 2007. Skull Base 2007; 17.DOI: 10.1055/s-2007-984187
2007    Lanisnik B, Cizmarevic B, Didanovic B: Necrotizing fasciitis of the head and neck-34 cases in single institution experience.  Abstract. Predavanje. Eur Arch Otorhinolaryngol (2007) (suppl 1) 264:S5-S151
2007    Didanovič V: Nekateri problemi perioperativne priprave in postoperativne nege bolnikov z malignomom glave in vratu. Predavanje. Interklinični seminar za specializante kirurgije UKC LJ.9/07.
2007    Didanovič V: Traheotomija in bolnik s traheostomo v vsakdanji praksi. Predavanje kirurgom Onkološkega inštituta v Ljubljani 11/07
2007 Didanovič V, Ihan Hren N, Maver T:Implantatno podprta ušesna epiteza-prikaz primera. Implantologija v vsakdanji praksi:zbornik predavanj:9.strokovni seminar, Ljubljana 24. november 2007/urednik Matija Gorjanc/. Ljubljana:Združenje za maksilofacialno in oralno kirurgijo Slovenije, 2007.
2008    Didanovič V: Karcinom ustne votline. Kirursko zdravljenje raka ustne votline. Multidisciplinarna obravnava bolnikov z rakom ustne votline. Predavanja za študente 5 letnika stomatologije v okviru predmeta Klinična stomatologija. Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, 18.marec 08, 25.marec 08 in 1.april 08.
2008    Didanovič V, Kansky A:Rekonstrukcija obraznih tkiv s prostimi režnji. Predavanje. Pomladni sestanek ZMOKS. Ljubljana, 4.april 2008.
2008    Lanišnik B, Didanovič V: Radial forearm flap in reconstruction of pharyngeal canal. Zagreb:3rd European conference on head and neck oncology. Zagreb 2008. Predavanje.Abstract book p.062.
2008    Sapundzhiev  D, Dovšak T, Didanovič V, Kansky A, Kocar M: Closure of oroantral communication after bisphosphonate induced osteonecrosis of the maxilla with rotational temporalis muscle flap. Poster P.060. 19. congress of the EACMFS,  9-12. Sept 2008, Bologna, I,
2008    Didanovič V, Ihan-Hren N, Maver T:Congenital deformation of the face.Opportunity for use of modern technologies in medicine. Case report. International conference on additive technologies. DAAAM specialised conference. Ptuj.17-18.September, 2008. Predavanje
2008    Dovšak T, Didanovič V, Kočar M, Eberlinc A: Raztrganina traheja kot zaplet traheotomije-prikaz primera. Predavanje. 5. Kongres otorinolarnigologov Slovenije z mednarodno udeležbo. Radenci, 25.-27.9.2008. Med Razgl 2008;47:S2:129-131.
2008    Fošnarič I, Didanovič V, Lanišnik B, Rebol J, Čizmarevič B: Uspešnost UZ pregleda vratu pri odkrivanju zasevkov raka glave in vratu. Predavanje. 5. Kongres otorinolarnigologov Slovenije z mednarodno udeležbo. Radenci, 25.-27.9.2008. Med Razgl 2008;47:S2:133-135.
2008    D Debevc, Didanovič V, Čizmarevič B, Lanišnik B: Vloga panendoskopije pri diagnostiki sinhronih in metahronih tumorjev v zgornjem aerodigestivnem traktu. Predavanje. 5. Kongres otorinolarnigologov Slovenije z mednarodno udeležbo. Radenci, 25.-27.9.2008. Med Razgl 2008;47:S2:171-174.
2008    Didanovič V, Dovšak T, Vesnaver A, Kansky A: Revaskularizacija jezika-način ohranitve jezika v onkološki kirurgiji glave in vratu. Predavanje. 5. Kongres otorinolarnigologov Slovenije z mednarodno udeležbo. Radenci, 25.-27.9.2008. Med Razgl 2008;47:S2:175-178.
2008    Didanovič V, Eberlinc A, Dovšak T: Temporalni mišični reženj za rekonstrukcijo defektov v ustni votlini in orofarinksu. Predavanje. 5. Kongres otorinolarnigologov Slovenije z mednarodno udeležbo. Radenci, 25.-27.9.2008. Med Razgl 2008;47:S2:179-182.
2008    Didanovič V, Levart P, Fošnarič I, Lanišnik B:Endoskopski pregled zgornjega aerodigestivnega trakta v spanju-prikaz metode. Predavanje. 5. Kongres otorinolarnigologov Slovenije z mednarodno udeležbo. Radenci, 25.-27.9.2008. Med Razgl 2008;47:S2:419-421.
2008    D Debevc, Didanovič V, Flis V: Predstavitev bolnice s Hodgkinovim limfomom in rupturo a. subklavije ob biopsiji. Predavanje. 5. Kongres otorinolarnigologov Slovenije z mednarodno udeležbo. Radenci, 25.-27.9.2008. Med Razgl 2008;47:S2:439-441.
2008    Didanovič V, Kansky A, Dovšak T, Vesnaver A:Tongue revascularization-a way to preserve functional tongue in the oncologic surgery of the head and neck. Predavanje. 12. Congress of  Serbian association of maxillofacial surgeons with international participation. Beograd, 22.-25.10.2008. Knjiga absraktov str. 79.
2008    Kočar M, Eberlinc A, Didanovič M, Dovšak T, Sapundziev D, Kansky A: Threat to successful outcome of immediate single implant placement.Predavanje. 12. Congress of  Serbian association of maxillofacial surgeons with international participation. Beograd, 22.-25.10.2008. Knjiga absraktov str. 63.
2008    Kansky A, Didanovič V: 3D models as diagnostic tool in facial bone reconstruction. Predavanje. 12. Congress of  Serbian association of maxillofacial surgeons with international participation. Beograd, 22.-25.10.2008. Knjiga absraktov str. 49.
2008    Sapundzhiev D, Dovsak T, Didanovic V, Kansky A: Treatment of bisphosphonates osteonecrosis of the jaws folowing teeth extraction-our experience using rotational temporalis muscle flap. Predavanje. 12. Congress of  Serbian association of maxillofacial surgeons with international participation. Beograd, 22.-25.10.2008. Knjiga absraktov str. 105-106.
2008    Bisdas S, Surlan-Popovic K, Didanovic V, Vogl TJ: Functional CT of squamous cell carcinoma in the head and neck:repetability of tumor and muscle quantitative measurements, inter and intraobserver agreement. Članek. Euro Radiol. (2008) Vol 18, No 10, Oct, 2008:2241-2250.
2008    Didanovič V:Sodobne diagnostične metode pri bolniku z rakom ustne votline. Predavanje. 13. Čelešnikovi dnevi in 10. strokovni seminar Združenja za maksilofacialno in oralno kirurgijo Slovenije. 29.11.2008 Brdo pri Kranju. Zbornik predavanj
2008    Vesnaver A, Didanovič V: Artroskopija temporomandibularnega sklepa. Predavanje. 13. Čelešnikovi dnevi in 10. strokovni seminar Združenja za maksilofacialno in oralno kirurgijo Slovenije. 29.11.2008 Brdo pri Kranju. Zbornik predavanj
2009    Zdravljenje karcionomov ustne votline. Predavanje v okviru specializantskega kroženja na Kliničnem oddelku za plastično, rekonstruktivno in estetsko kirurgijo. April 2009.
2009    Sekundarna korekcija defektov obraznega skeleta po kombiniranem zdravljenju maligonomov glave in vratu z mikrovaskularnimi režnji-nekaj naših izkušenj. Predavanje. Sestanek ZMOKS, Maj 2009.
2009    Kajenje in alkohol glavna krivca za nastanek ploščatoceličnega karcinoma ustne votline. Intervju. priloga Moje zdravje. Dnevnik. Junij 2009
2009    Poškodbe srednje tretine obraza. Predavanje . CMF seminar z delavnico za operacijsko osebje. Bled, 14.11.2009
2009    Principi rekonstrukcije spodnje čeljusti. Predavanje . CMF seminar z delavnico za operacijsko osebje. Bled, 14.11.2009
2009    Didanovic V, Sapundzhiev D. Vpliv zdravil, ki jih jemljejo starostniki, na načrtovanje dela v zobozdravniški ambulanti. Predavanje. V:Obravanava starstnikov v maksilofacialni kirurgiji in zobozdravstvu:zbornik predavanj/11.strokovni seminar Združenja za maksilofacialno in oralno krirugijo Slovenije, Kongresni center Brdo, 28.november 2009. str 32-36.
2010    Didanovič V: Pricipi in sodobne možnosti rekonstrukcije defeketov glave in vratu. Predavanja za študente 5 letnika medicine v okviru predmeta Klinična stomatologija. Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, februar 2010.
2010    Didanovič V: Multidisciplinarna obravnava bolnikov z rakom ustne votline. Predavanja za študente 5 letnika stomatologije v okviru predmeta Klinična stomatologija. Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, 21. April 2010
2010    Didanovič V: Prva pomoč pri urgentnih stanjih v področju glave in vratu. Predavanje za študente 1 letnika medicine in stomatologije v okviru predmeta  Prva pomoč in urgentna medicina. Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, 23. april. 2010
2010    Kočar M, Didanovič V: Distraction Osteogenesis Of Reconstructed fibula: case report. Poster, Abstract book p. 933. XX Congress of  the European association for cranio-maxillo-facial surgery, 14-17th September 2010, Bruges, Belgium. http://www.eacmfs2010.com/be-bruga/eacmfs2010/files/AbstractBook2.pdf
2010    Kočar M, Sapundijev D, Dovšak T, Didanovič V, Kansky A: Bisphosphonate Related Osteonecrosis Of The Jaw-single institution experience. Poster, Abstract book p. 669. XX Congress of  the European association for cranio-maxillo-facial surgery, 14-17th September 2010, Bruges, Belgium. http://www.eacmfs2010.com/be-bruga/eacmfs2010/files/AbstractBook2.pdf
2010    Dovšak T, Ihan A, Didanovič V, Kansky A, Ihan Hren N. Influence of surgical treatment and radiotherapy of advanced intraoral cancers on complete blood count, level of B and T lymphocytes and acute inflammatory responese. Poster, Abstract book p. 874. XX Congress of  the European association for cranio-maxillo-facial surgery, 14-17th September 2010, Bruges, Belgium. http://www.eacmfs2010.com/be-bruga/eacmfs2010/files/AbstractBook2.pdf
2010    Didanovic V, Kansky A, Eberlinc A, Dovsak T, Kocar M, Ihan Hren N. Prelaminated temporoparietal fascia free flap for reconstruction of the floor of the mouth-presentation of the case. Poster, Abstract book p. 874. XX Congress of  the European association for cranio-maxillo-facial surgery, 14-17th September 2010, Bruges, Belgium. http://www.eacmfs2010.com/be-bruga/eacmfs2010/files/AbstractBook2.pdf
2010    Didanovic V. Surgical treatment of the socondary deformities. Predavanje. AO CMF basic prinicples course, 29. September-2. Oktober 2010, Portorož, Slovenija.
2010    Spalna medicina pomaga smrčačem. Intervju. Moje zdravje. priloga Dnevnika 125.28.September 2010.
2010    Didanovic V. Dograditev velikih manjkov čeljustnih kosti. Predavanje in prispevek v zborniku. XIV. Čelešnikovi dnevi, 12. Strokovni seminar ZMOKS. Zbornik Ekstrakcija zoba in ohranitev alveolarne kosti v sodobni stomatologiji. Kongresni center Brdo 27.november 2010, str 58-63.
2010    Didanovic V. Poškodbe obraznega skeleta. Predavanje in prispevek v zborniku. XIV. Čelešnikovi dnevi, 3. seminar zdravstvene nege. Kongresni center Brdo 27.november 2010
2011    Didanovic V. Traheotomija in bolnik z traheostomo. Delavnica za specializante maksilofacialne in oralne kirurgije in zdravstveno nego.
Klinika za maksilofacialno in oralno kirurgijo UKCLJ, 21.2.2011
Ž2011    Didanovič V: Prva pomoč pri urgentnih stanjih v področju glave in vratu. Predavanje za študente 1 letnika medicine in stomatologije v okviru predmeta  Prva pomoč in urgentna medicina. Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, 25.marec 2011
2010    Didanovič V, Prodnik L, Eberlinc A, Vesnaver Aleš, Ihan-Hren N, Kansky A. Tridimenzionalni modeli v maksilofacialni kirurgiji. Zdrav Vestn, Marec 2010, letnik 79, str. 302-306.
2011    Didanovič V, Kansky A, Eberlinc A, Dovšak T, Kočar M, Ihan-Hren N. Prelaminiran reženj temporalne fascije za nadomestitev sluznice ustnega dna. Zdrav Vestn, Marec 2011, letnik 80, str. 214-219.
2011    Grčar R, Beltram M, Didanovič V, Hawlina M. Travmatska optična nevropatija. Strokovno predavanje na Očesni kliniki, UKCLJ v okviru rednih strokovnih seminarjev na tej kliniki.
2011    Kocar M, Eberlinc A, Kansky A, Didanovic V. Augmentation of alveolar ridge after comminuting fractures with distractiona osteogenesis. Poster 257. International symposium Osteology Cannes, April 14-16, 2011.
2011    Didanovic V. Kirurško zdravljenje  raka ustne votline. Predavanje. Učna delavnica o raku glave in vratu. Zveza Slovenskih društev za boj proti raku. Ljubljana 31.5.2011.
2011    Didanovic V. Obdelava in kirurško zdravljenje bolnika z OSAS. Predavanje. Sestanek ZMOKS. Ljubljana 1.6.2011.
2011    Kocar M, Didanovic V, Hren Ihan N, Kansky A, Sapundzhijev D, Eberlinc A. Recontstruction with distraction osteogenesis after lost of whole alveolar ridge. Clinical oral implants research: Vol 22. No IX, September 2011. abstract 319, p. 1023.
2011    A. Vestnaver, V Didanovič. Obravnava poškodb obraznega skeleta nekoč, danes, jutri ter obravnava poškodb temporomandibularnega sklepa. Predavanje. Simpozij ob 15. letnici ZMOKS. Brdo pri Kranju, 25.November 2011.
2011    Primož Strojan, Rober Šifrer, Vojislav Didanović, Kristina Fujs Komloš, Mario Poljak, Daniel Velkavrh, Nina Gale. Vloga okužbe s HPV pri raku glave in vratu: Ljubljanska izkušnja. Poster.  XVII memorial prof. Janeza Plečnika. Ljubljana 1.-2.12 2011.
2012    Kočar M, Eberlinc A, Kansky A, Ihan Hren N, Sapundzhijev D, David D, Didanovic V.  Outcomes of osseointegration in fibula free flap after reconstruction of bone defect. Poster. EAO 18th annual scientific meeting Koebenhaven Okt. 2012; Abstrakt in: Clinical oral implants research. Vol 23. suppl 7, Oct 2012. p 150-151.
2012    Kansky A, Dovsak T, Eberlinc A, Vesnaver A, Didanovic V. Cancer survival rate in Slovenia. predavanje 0-0803. XXI kongres EAOMFC, Sept 11-15 2012, Dubrovnik, CRO.
2012    Didanovic V, Kansky A, Dovsak T, Eberlinc A, Vesnaver A, Kocar M, Prodnik L. Microvascular reconstruction of the maxilla and midface-our experience with 53 patients. . predavanje 0-3201. XXI kongres EAOMFC, Sept 11-15 2012, Dubrovnik, CRO.
2012    Didanovič V, Gabrijelčič J. Vloga kirurga pri zdravljenju motenj dihanja pri spanju. Predavanje. Simpozij o motnjah dihanja pri spanju. Združenje pnevmologov Slovenije. 30.11. – 1.12.2012 Portorož, SLO.
2012    Didanovič V. Rekonstrukcija zgornjih čeljustnic in zobna rehabilitacija.Predavanje in prispevek v zborniku. XV. Čelešnikovi dnevi. 1.12.2012 Brdo pri Kranju, SLO.
2012    Didanovič V. Traheotomija in traheotomiran bolnik. Predavanje in prispevek v zborniku. Novosti v zdravstveni negi v maksilofacialni in oralni kirurgiji. 1.12.2012 Brdo pri Kranju, SLO.
2013    Didanovič V. Free flap reconstruction of the midface. Predavanje. Fellows in science. 1st congress of plastic surgery. 18.9.-21.9. 2013 Ljubljana.
2013    Didanovič V. Širjenje infekcij v področju  glave in vratu ter ukrepi pri najpogostejših vnetnih zapletih. Predavanje in prispevek v zborniku str. 27-32. 15. seminar ZMOKS. Zapleti prepoznava, preprečevanje in zdravljenje. 30.11.2013 Brdo pri Kranju, Slovenija.
2013    Didanovič V. The role of microvascular surgery in prosthetic rahabilitation of the edentolous jaws. Predavanje. Zoboski seminar. 11.-15.12.2013, Arabba, Italija.

Posted in:
Articles by
Published:
LiveZilla Live Chat Software